CARLOS DE AMBERES is een Belgische VZW die als doel heeft kennis en culturele uitwisseling tussen België en Spanje te bevorderen. Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar cda@carlosdeamberes.org.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De teksten, foto's, afbeeldingen, grafische vormgeving en andere inhoud van www.carlosdeamberes.org zijn ofwel ons eigendom of wij hebben toestemming gekregen om ze te gebruiken.

U mag de artikelen en publicaties op deze website afdrukken of downloaden op voorwaarde dat u ze gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik. Met andere woorden, reproductie, verspreiding, openbare mededeling, transformatie of enige andere activiteit van deze inhoud , zelfs indien u de bron vermeldt, is verboden, tenzij u van ons voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen.

 

Verantwoordelijkheden

 

CARLOS DE AMBERES ASBL/VZBV, is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van deze website of enig persoonlijk letsel dat u zou kunnen oplopen door het bijwonen van of het deelnemen aan één van haar activiteiten.

 

Wetgeving

 

De site www.carlosdeamberes.org is gevestigd in Brussel, België, en het Belgisch recht en de Belgische jurisdictie zijn van toepassing.
Voor elk type geschil bent u onderworpen aan de hoven en rechtbanken van Brussel.