Terug naar de winkel

De betaling van de tickets voor de door Carlos de Amberes georganiseerde activiteiten moet altijd elektronisch gebeuren. Deze tickets zullen niet nominatief zijn. Indien u een bepaalde activiteit of evenement niet kunt bijwonen, kunnen de tickets aan een derde worden overgedragen. Anders verliest de koper het bedrag van het/de ticket(s).