Om onze gedeelde geschiedenis te kennen en te delen en onze vriendschap te vieren.

Karel van Antwerpen is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk die tot taak heeft initiatieven te ontwikkelen die de betrekkingen tussen België en Spanje bevorderen.

De Vereniging Karel van Antwerpen biedt ontmoetingsplaatsen in het Frans, Nederlands en Spaans, herinnert aan de gemeenschappelijke geschiedenis en versterkt de banden voor de toekomst.

Door de Carlos de Amberes Stichting van Madrid

De activiteiten die de Vereniging vandaag bevordert, worden samengevat in:

Muziek en Kunst

Culturele bezoeken

Conferenties en seminaries

Gastronomische ontmoetingen