De vzw Carlos de Amberes/VZW werd in 1985 opgericht ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Carlos de Amberes in Spanje vanuit België.

Sindsdien is de Stichting uitgegroeid tot een prestigieuze culturele instelling, een referentiepunt voor de toenadering tussen de Europese culturen, met name die van Spanje en België.

Sinds 2020 is de Belgische vereniging een ontmoetingsplatform voor Belgen en Spanjaarden die in België wonen, om onze vriendschap te versterken en de kennis van ons gemeenschappelijk verleden te verbeteren.

De eerste fase van de vereniging begon met de toenmalige Ambassadeur van het Koninkrijk België in Spanje, Philippe de Schoutheete, die vergezeld werd door prominente persoonlijkheden uit de economische, sociale en politieke wereld van België. Om bij de Belgische Nationale Loterij de nodige fondsen te verzamelen voor de financiering van de verbouwing en uitbreiding van de zetel van de Stichting in Madrid, richtte hij de Belgische vereniging op.

Dankzij deze steun werd in december 1992 het nieuwe hoofdkantoor van de Stichting Carlos de Amberes in Madrid ingehuldigd.

Het overlijden van Philippe de Schoutheete op 29 september 2016 heeft geleid tot de vernieuwing van de functies van de Vereniging en van de leden van haar managementteam.

In 2020, nog steeds onder de auspiciën van de Carlos de Amberes Stichting in Madrid, heeft de Vereniging haar naam gewijzigd en is een nieuwe fase ingegaan om een platform te worden voor ontmoetingen en culturele uitwisselingen tussen Belgische en Spaanse burgers die in België wonen.

In Memoriam Baron Philippe de Schoutheete de Tervarent