Verband met de Carlos de Amberes Stichting

In 1594, meer dan 425 jaar geleden, schonk een Vlaamse koopman met zetel in Madrid een reeks eigendommen om bij zijn overlijden te dienen als logies en onderdak voor de armen en pelgrims uit de XVII Provinciën der Nederlanden die de Villa de Madrid bezochten.

Zijn naam was Charles en hij was een Antwerpenaar.

De Stichting Carlos de Amberes werd in Madrid opgericht om deze activa te beheren en ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de schenking worden verwezenlijkt.

Ononderbroken en onder het beschermheerschap van de Spaanse Kroon sinds 1608, is de Stichting door de eeuwen heen de wisselvalligheden van de geschiedenis blijven trotseren.

Na een lange periode van lethargie is de Stichting Karel van Antwerpen tussen 1983 en 1992 weer op krachten gekomen. Nadat Spanje zijn Europese status had herwonnen door zijn toetreding tot de Europese Unie, besloot een groep Spaanse en Belgische burgers de oprichtingsdoelstellingen te actualiseren om van deze Stichting, in de woorden van Koning Juan Carlos, een instrument te maken "ter bevordering van een betere kennis van de verschillende culturen die samen één Europese identiteit vormen, hetgeen zal bijdragen tot een intelligent begrip van het gemeenschappelijke verleden en een nieuwe verstandhouding tussen volkeren die hebben gekozen voor een historisch project van gemeenschap en vereniging".

Zo hebben koning Juan Carlos en koningin Sofia van Spanje, in aanwezigheid van koning Boudewijn en koningin Fabiola van België, in december 1992 de renovatie en de uitbreiding van de nieuwe zetel van de Stichting ingewijd, en tegelijkertijd het schilderij Martelaarschap van de heilige Andreas van Rubens gerecupereerd, dat sinds 1960 in het Prado-museum was gedeponeerd en deel uitmaakt van het patrimonium van het museum.

Web van de Stichting