De Rubens van de Stichting

Het doek, getiteld "Het martelaarschap van de heilige Andreas" werd in zijn geheel geschilderd door de meester Pedro Pablo Rubens in opdracht van Jan Van Vucht, vertegenwoordiger in Madrid van de Antwerpse drukker Balthasar Moretus, Plantino's opvolger.

Het werk, dat de patroonheilige van Bourgondië en de Orde van het Gulden Vlies aan het kruis voorstelt, hing op het hoofdaltaar van de hospitaalkerk van de oorspronkelijke zetel van de Stichting in Madrid van 1638 tot het in 1877 naar de huidige plaats werd overgebracht.

Stichting Carlos de Amberes