Publicaties

425 jaar verenigde culturen in Europa

Door 09/04/202125 April, 2021Geen commentaar

Ter gelegenheid van de viering van de eerste 425 jaar van de Stichting Koninklijke Deputatie Sint-Andreas van Vlaanderen - Karel van Antwerpen is in 2019 een publicatie samengesteld met de belangrijkste kunsttentoonstellingen die in onze zetel hebben plaatsgevonden sinds de culturele renaissance in 1988. Meer dan honderd schilderijententoonstellingen en tentoonstellingen ter herdenking van oorlogen en vrede, zoals Schoonheid en Waanzin, gewijd aan Filips I, of De Orde van het Gulden Vlies en zijn vorsten. De publicatie bevat ook een gedeelte over de geschiedenis van de instelling, alsmede een gedeelte dat gewijd is aan enkele van de talrijke seminars die de afgelopen decennia zijn georganiseerd, zoals de Herdenkingslessen, die zijn toevertrouwd aan Europeanistische persoonlijkheden.

Productie Ediciones El Viso - Tekstuitgave Fernando Villaverde - Documentatie Paloma Primo de Rivera - Ontwerp Subiela Bernat - Compositie Ana Martín - Fotomechanica Emilio Breton - Druk Brizzolis - Binding Ramos - D.L.: M-37790 2019 - Gedrukt in Spanje - © van de teksten: hun auteurs - Elke vorm van reproductie, mededeling, openbare distributie of transformatie van dit werk mag alleen geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van hun rechten, tenzij bij wet anders is bepaald.

Download de PDF Alle publicaties van de Stichting