Activiteiten in het verleden

Conference-Talk "The Rebellion in Flanders revisited".

Door 10/04/202321 april 2023Geen commentaar

"Opstand in Vlaanderen revisited. Het beeld van Ambrogio Spinola en andere commandanten van het Leger van Vlaanderen in de Nederlanden".

Georganiseerd in samenwerking met het Cervantes Instituut

Vier historici zullen ingaan op de aanwezigheid en het imago van enkele emblematische Spaanse commandanten van het Leger van Vlaanderen in de Nederlanden in de 16e en vroege 17e eeuw. Eduardo de Mesa zal ter inleiding ingaan op de faam en reputatie van de commandanten van Alba tot Ambrogio Spinola in het Leger van Vlaanderen (1568-1630). Raymond Fagel zal vervolgens analyseren hoe de Spaanse bevelhebbers deel zijn gaan uitmaken van het Nederlandse collectieve geheugen. Bernardo García zal onderzoeken hoe Spinola via de kunst zijn eigen beeld construeerde. Silvia Mostaccio zal spreken over het belang van het situeren van Spinola in zijn familienetwerken. Tot slot zal Werner Thomas het debat modereren over de Zwarte Legende en het beeld van de Spaanse commandanten in de Zuidelijke Nederlanden.
Woensdag 19 april 2023, 19u00
Instituto Cervantes Brussel.

Louizalaan 140 1050 Brussel