In 1594, meer dan 425 jaar geleden, schonk een Vlaamse koopman met zetel in Madrid een reeks eigendommen om te dienen als onderkomen voor de armen en pelgrims uit de 17e eeuw.
Madrid schonk een reeks eigendommen om bij zijn dood te dienen als logies en onderdak voor de armen en pelgrims van de XVIIe
Provincies van Nederland die de Villa de Madrid bezochten.

Zijn naam was Charles en hij was een Antwerpenaar.

Om dit vermogen te beheren en de verwezenlijking van de doelstellingen van de schenking te verzekeren, werd in Madrid de Koninklijke Deputatie van Sint-Andreas van de Vlamingen, de Stichting Karel van Antwerpen, opgericht, die door de eeuwen heen ononderbroken in stand is gehouden en de wisselvalligheden van de geschiedenis heeft getrotseerd die haar van haar oorspronkelijke middelen beroofden, terwijl de evolutie van de maatschappij een deel van de redenen die haar leven schonken, heeft weggenomen. Vermeldenswaard is het beschermheerschap dat de Kroon van Spanje sinds 1608 aan de Carlos de Amberes-stichting heeft verleend.

Web van de Stichting